Header afbeelding

Voedselallergie bij kinderen (demo)

Voedselallergie bij kinderen (demo)

Samenvatting

Er wordt gesproken van een voedselovergevoeligheid als er sprake is van een consequente reactie na een specifiek voedingsmiddel. Het is van belang onderscheid te maken tussen de verschillende vormen van overgevoeligheid vanwege de gevolgen voor het dieet en de prognose. Een IgE-gemedieerde voedselallergie onderscheidt zich van andere vormen van voedselovergevoeligheid door de snelle en typische reacties. Sensibilisatieonderzoek kan ondersteunend zijn bij het stellen van de diagnose IgE-gemedieerde voedselallergie, maar is geenszins bewijzend: sensibilisatie komt ook (vaak) voor bij kinderen zonder allergische klachten en heeft dan geen klinische betekenis. Als u in het acute moment met een anafylactische reactie geconfronteerd wordt, is adrenaline intramusculair het belangrijkste geneesmiddel dat direct gegeven dient te worden. Er komt steeds meer wetenschappelijk bewijs dat het vroegtijdig en veelvuldig gastro-intestinaal blootgesteld worden aan allergene voedingsmiddelen allergieën in de toekomst kan voorkomen. Dit is een extra argument om geen onnodige eliminatiediëten voor te schrijven.

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • weet u het verschil tussen een voedselovergevoeligheid, een voedselintolerantie en een voedselallergie (en u weet waarom dit verschil relevant is);
 • weet u wanneer het aanvragen van sensibilisatieonderzoek wel en wanneer niet zinvol is;
 • kent u de relatie tussen eczeem en voedselallergie;
 • weet u hoe te handelen bij de presentatie van een kind met een allergische reactie op voeding in de acute fase en daarna;
 • kent u de huidige gedachten over het voorkómen van voedselallergie en de introductie van allergene bijvoeding op de zuigelingenleeftijd.

Auteur

Velzen, M.F. van

Kinderarts, Meander MC Amersfoort

Entreetoets

Beantwoord deze vragen voordat u het artikel gaat lezen. Wat weet u al van de voedselallergie bij kinderen?

1. Wat is het verschil tussen voedselovergevoeligheid, voedselintolerantie en voedselallergie?

2. Om uit te sluiten dat de klachten van een patiënt het gevolg zijn van een voedselovergevoeligheid is het zinvol sensibilisatieonderzoek (RAST, voedselmix) aan te vragen.

3. Wat zijn de nadelen van een onnodig uitgebreid eliminatiedieet?

4. Welke stelling(en) is/zijn juist?


Stelling 1. Eczeem wordt veroorzaakt door een voedselallergie.

Stelling 2. Voedselallergie wordt veroorzaakt door eczeem.

5. Waarom moeten kinderen vanaf de leeftijd van 4 maanden pindakaas eten?

Verklarende woordenlijst
Literatuurlijst
 • Johansson SG, Hourihane JO, Bousquet J, Bruijnzeel-Koomen C, Dreborg S, Haahtela T, et al. A revised nomenclature for allergy. An EAACI position statement from the EAACI nomenclature task force. Allergy 2001;56:813-24.
 • Lucassen PLBJ, Albeda FW, Reisen MT van, Silvius AM, Wensing C, Luning-Koster MN. NHG-Standaard Voedselovergevoeligheid (Eerste herziening). Huisarts Wet. 2010;53(10):537-53.
 • Kinderformularium (https://www.kinderformularium.nl/).
 • Pele M, Brohée M, Anklam E, Hengel AJ van. Peanut and hazelnut traces in cookies and chocolates: relationship between analytical results and declaration of food allergens on product labels. Food Addit Contam. 2007 Dec;24(12):1334-44.
 • Nowak-Węgrzyn A, Chatchatee P. Mechanisms of tolerance induction. Ann Nutr Metab. 2017;70 (Suppl 2):7-24.
 • Wensink M, Timmer C, Brand PLP. Constitutioneel eczeem bij kinderen wordt niet veroorzaakt door voedselallergie. Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:4-9.
 • Broeks SA, Brand PL. Atopic dermatitis is associated with a fivefold increased risk of polysensitisation in children. Acta Paediatr. 2017 Mar;106(3):485-8.
 • Du Toit G, Tsakok T, Lack S, Lack G. Prevention of food allergy. J Allergy Clin Immunol. 2016 Apr;137(4):998-1010.
 • Du Toit G, Roberts G, Sayre PH, Bahnson HT, Radulovic S, Santos AF, et al.; LEAP Study Team. Randomized trial of peanut consumption in infants at risk for peanut allergy. N Engl J Med. 2015 Feb 26;372(9):803-13.
 • Sampson HA, Muñoz-Furlong A, Campbell RL, et al. Second symposium on the definition and management of anaphylaxis: summary report – Second National Institute of Allergy and Infectious Disease/Food Allergy and Anaphylaxis Network symposium. J Allergy Clin Immunol. 2006;117:391-7.
 • Dirven-Meijer PC, Kock CA de, Nonneman MMG, Sleeuwen D van, Witt-de Jong AWF de, Burgers JS, Opstelten W, Vries CJH de. NHG-Standaard Eczeem. Huisarts Wet. 

  2014;57(5):240-52
 • Sampson HA. Anaphylaxis and Emergency Treatment. Pediatrics 2003;111:1601
Externe bronnen
Help en toelichting

Beeld bij dit artikel
Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • weet u het verschil tussen een voedselovergevoeligheid, een voedselintolerantie en een voedselallergie (en u weet waarom dit verschil relevant is);
 • weet u wanneer het aanvragen van sensibilisatieonderzoek wel en wanneer niet zinvol is;
 • kent u de relatie tussen eczeem en voedselallergie;
 • weet u hoe te handelen bij de presentatie van een kind met een allergische reactie op voeding in de acute fase en daarna;
 • kent u de huidige gedachten over het voorkómen van voedselallergie en de introductie van allergene bijvoeding op de zuigelingenleeftijd.
Samenvatting

Er wordt gesproken van een voedselovergevoeligheid als er sprake is van een consequente reactie na een specifiek voedingsmiddel. Het is van belang onderscheid te maken tussen de verschillende vormen van overgevoeligheid vanwege de gevolgen voor het dieet en de prognose. Een IgE-gemedieerde voedselallergie onderscheidt zich van andere vormen van voedselovergevoeligheid door de snelle en typische reacties. Sensibilisatieonderzoek kan ondersteunend zijn bij het stellen van de diagnose IgE-gemedieerde voedselallergie, maar is geenszins bewijzend: sensibilisatie komt ook (vaak) voor bij kinderen zonder allergische klachten en heeft dan geen klinische betekenis. Als u in het acute moment met een anafylactische reactie geconfronteerd wordt, is adrenaline intramusculair het belangrijkste geneesmiddel dat direct gegeven dient te worden. Er komt steeds meer wetenschappelijk bewijs dat het vroegtijdig en veelvuldig gastro-intestinaal blootgesteld worden aan allergene voedingsmiddelen allergieën in de toekomst kan voorkomen. Dit is een extra argument om geen onnodige eliminatiediëten voor te schrijven.

Auteur

Velzen, M.F. van

Kinderarts, Meander MC Amersfoort